24 Solutions’ın İskandinav bölgesindeki en güvenli BT hizmet sağlayıcısı rolünü sürdürebilmesi için, uyum ve bilgi güvenliği konuları faaliyetlerimizin ana odağıdır. İşimizi ve ilgili tüm operasyonlarımızı Kalite, Bilgi Güvenliği ve Çevre faktörleri açısından kontrollü bir şekilde yürütmek ve en iyi uygulamalara, belirlenmiş standartlara ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde hayata geçirmek için bir Yönetim Sistemine sahibiz.

Sürekli iyileştirme ve etkili güvenlik, süreçleri kullanan bütün personelin ve etkiledikleri kişilerin katılımını ve desteğini içeren bir takım çalışmasıdır. Bu kuralları bilmek ve faaliyetlerini bunlara göre yürütmek, her çalışanın sorumluluğudur.

Sürekli iyileşmeye devam edebilmek için, şirketin, işlemlerinin ve prosedürlerinin Kalite, Bilgi Güvenliği ve Çevre açısından sürekli değerlendirilmesi şarttır. Yönetim ekibinin, bütün personeli benzer şekilde katkıda bulunmaya ikna etmek için, politikalara uyma ve yönetim sistemine katkı sağlama noktasında örnek olması çok önemlidir. Yönetim sistemi, şirketin günlük operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Yönetim sistemi, işe girdiklerinde şirketin politikalarını öğrenmeleri için bütün çalışanlara tanıtılır ve içeriğindeki bütün politika ve prosedürler, bütün istihdam süreleri boyunca personelin tamamı için zorunlu ve geçerli kabul edilir. Bütün çalışanlar, her yıl politikaları okuduklarını ve anladıklarını yeniden teyit etmek zorundadır.

Bütün çalışanların iyileştirmeler önererek, sapmaları bildirerek ve duyurulan etkinliklere katılarak yönetim sistemini sürekli iyileştirmeye katkıda bulunması beklenir.

Kalite hedefleri

Kalite hedeflerimiz, bütün ilgili taraflara bildirilmeli ve erişimlerine açık olmalıdır.

 • Mümkün olan en yüksek erişilebilirlikle hizmet sağlamayı amaçlıyoruz.
 • Hizmetlerimizi, müşterilerimizin beklentisini aşan bir kaliteyle sunmayı amaçlıyoruz.
 • İyi müşteri ilişkileri ve yüksek müşteri memnuniyetinin, işimizin sürekli başarısı için hayati önem taşıdığına inanıyoruz çünkü müşterilerimiz, en önemi ortaklarımızdır.
 • Hizmetlerimizin kalitesini sürekli değerlendirip iyileştireceğiz ve müşterilerimizden gelen geri bildirimlere açık olacağız.

Güvenlik hedefleri

Güvenlik hedeflerimiz, bütün ilgili taraflara bildirilmeli ve erişimlerine açık olmalıdır.

 • BT Güvenliği işimizin temelindedir ve odak pazarlarımızda başarılı olmamız için kilit bir faktördür.
 • Benzersiz bir teklif sunabilmemiz, güvenli, yasalara uygun hizmetler sunan güvenlik uzmanları olarak algılanmamıza bağlıdır.
 • Personelimizin yüksek düzeyde farkındalığa sahip olmasını sağlamak için şirket içi iletişim ve bilgi paylaşımı önemli bir faktördür.
 • Ofis BT cihazlarımızın  gerekli minimum güvenlik düzeyini tespit etmek için düzenli takipler gerçekleştiririz.

Çevre hedefleri

Çevre hedeflerimiz, bütün ilgili taraflara bildirilmeli ve erişimlerine açık olmalıdır.

 • Çevre ile ilgili yönler dahil tedarikçi değerlendirmesi, her tür iş birliğinden önce zorunludur.
 • Çevresel yönlerle ilgili tedarikçi değerlendirmesinden kaçınmaya, yalnızca resmi olarak belgelenmiş bir yönetim ekibi kararıyla izin verilir.
 • Bütün BT donanımı tedarikçileri, Energy Star, Epeat gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan çevre standartlarına uymalıdır.
 • Geri dönüşüme her şekilde öncelik verilecek ve kolaylaştırılacaktır.
 • Çevre politikamızı pazarlamamızın bir parçası olarak kullanmalıyız.
 • Müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve rakipleri çevre konularına öncelik vermeleri konusunda mümkün olduğunca etkilemeye çalışacağız.
 • Çevreyle ilgili çalışmalarımızı iyileştirmek ve çevre ayak izimizi azaltmak için sürekli değerlendirme yapacak ve çalışacağız.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

24 Solutions iyi bir kurumsal yurttaş olmaya ve mümkünse faaliyet gösterdiği toplumlara katkıda bulunmaya çalışmaktadır.